Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
Poz. 540, liczba punktów: 70

Wskaźniki wg Web of Science (2015–2018):
  • Liczba publikacji ogółem: 477
  • h-index: 12
  • Liczba cytowań na publikację: 1.66
  • Liczba cytowań ogółem: 792
  • Średnia roczna liczba cytowań: 158.40