PL EN

Wskaźniki i punktacja

 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Liczba punktów: 100

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection (od roku 2012):
  • H index: 22
  • Całkowita liczba publikacji: 1253
  • Liczba cytowań na publikację: 3.21
  • Liczba cytowań ogółem: 4016
  • Średnia roczna liczba cytowań: 335

Wskaźniki wg SCOPUS (od roku 2021):
  • H-index: 14
  • CiteScore: 1.6
 
Journals System - logo
Scroll to top