PL EN
Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2021 r.
Poz. 540, liczba punktów: 100

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection (2012–2021):
  • H index: 18
  • Całkowita liczba publikacji: 967
  • Liczba cytowań na publikację: 2.68
  • Liczba cytowań ogółem: 2592
  • Średnia roczna liczba cytowań: 259.2

Wskaźniki wg SCOPUS (w rankingu od roku 2021):
  • H-index: 4
  • CiteScore: 0.5