Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
Poz. 540, liczba punktów: 70

Wskaźniki wg Web of Science (2015–2019):
  • H index: 14
  • Liczba cytowań na publikację: 2.03
  • Liczba cytowań ogółem: 1310
  • Średnia roczna liczba cytowań: 218.33
  • Prognozowany Impact Factor: 1.57