PL EN
Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2021 r.
Poz. 540, liczba punktów: 100

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection od roku 2013:
  • H index: 16
  • Całkowita liczba publikacji: 817
  • Liczba cytowań na publikację: 2.45
  • Liczba cytowań ogółem: 2000
  • Średnia roczna liczba cytowań: 222.2