PL EN
Wskaźniki i punktacja
 
Wykaz czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 grudnia 2021 r.
Poz. 540, liczba punktów: 100

Wskaźniki wg Web of Science Core Collection (2012–2022):
  • H index: 21
  • Całkowita liczba publikacji: 1195
  • Liczba cytowań na publikację: 2.98
  • Liczba cytowań ogółem: 3538
  • Średnia roczna liczba cytowań: 287.1

Wskaźniki wg SCOPUS (w rankingu od roku 2021):
  • H-index: 12
  • CiteScore: 1.5