PL EN

O czasopiśmie

 
Advances in Science and Technology Research Journal (ASTRJ) jest międzynarodowym czasopismem naukowym podejmującym wybrane zagadnienia nauk technicznych.

Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie artykuły są recenzowane.

Artykuły publikowane są w wersja elektronicznej, w trybie Open Access.

Członek CrossRef – organizacji zajmującej się dystrybucją metadanych publikacji naukowych w internecie.

iThenticate – system antyplagiatowy
Redakcja wdrożyła system antyplagiatowy iThenticate. Zapewnia on skuteczne wykrywanie plagiatów w celu zapewnienia wysokiej jakości procesu kwalifikacji artykułów do opublikowania.

Tematyka czasopisma
 • Inżynieria mechaniczna
 • Metody obliczeniowe w mechanice
 • Budowa i konstrukcja maszyn
 • Technologie wytwarzania
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria lądowa i transport
 • Inżynieria komputerowa
 • Projektowanie inżynierskie
 • Modelowanie i symulacje komputerowe
 • Procesy i techniki produkcyjne
 • Termodynamika i technika cieplna
 • Inżynieria biomedyczna, biomechanika i biotechnologia
 • Nanotechnologia
 • Inżynieria chemiczna
 • Górnictwo i technologie górnicze
 • Automatyka

  Indeksowanie w bazach danych
 • SCOPUS
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection
 • EBSCOhost
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • IC Journals Master List
 • J-Gate
 • Google Scholar
 • BazTech
 • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

  Częstotliwość wydań
  Rocznik – od 2007 do 2010
  Kwartalnik – od 2011 do 2021
  Dwumiesięcznik – od 2022, nadal
  Historia czasopisma
  Od 2007 do 2012 – Postępy Nauki i Techniki, drukiem (ISSN 2080-4075)
  Od grudnia 2012, nadal – Advances in Science and Technology Research Journal, on-line (ISSN 2299-8624)
 •  
  Journals System - logo
  Scroll to top