PL EN

Opłaty za publikacje

 
Koszt opublikowania artykułu wynosi brutto 1500,00 zł, realizowany po akceptacji artykułu i wyznaczeniu terminu publikacji, za pomocą przelewu bankowego lub płatności elektronicznej Przelewy24. Wystawione faktury VAT lub pro-forma zamieszczane są na koncie autora korespondencyjnego w Editorial System.
Wszyscy autorzy podlegają jednakowym zasadom w procedurze kwalifikacji artykułu do opublikowania, niezależnie od stażu pracy i miejsca zamieszkania. W związku z tym, nie ma możliwości zmniejszenia lub odstąpienia od płatności za opublikowanie artykułu.

Regulamin sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży jest publikacja elektroniczna artykułu naukowego w czasopiśmie Journal of Ecological Engineering, rozumiane jako usługi wydawnicze realizowane przez wydawcę: WNGB Wydawnictwo Naukowe, ul. Lazurowa 26/1, 20-781 Lublin, NIP: 712-031-30-47.
2. Poniesiona opłata obejmuje: naniesienie korekty, opracowanie edytorskie, skład DTP, obsługę elektronicznej platformy wydawniczej Editorial System oraz strony czasopisma Editorial Journal, hosting serwera, digitalizacja, indeksowanie artykułów w bazach danych. Opłatę można zrealizować samodzielnie albo za pośrednictwem pracodawcy.
3. Opłata ponoszona jest przed opublikowaniem artykułu w czasopiśmie oraz po jej zaakceptowaniu przez recenzentów i redaktorów. Po dokonanej opłacie, artykuł zamieszczany jest na stronie internetowej czasopisma w terminie od kilku dni do dwóch tygodni.
4. W przypadku rezygnacji z opublikowania artykułu po dokonanej opłacie, wydawca zwróci ją na konto wpłacającego, pomniejszoną o koszty poniesione na opracowania artykułu (np. za korekty językowe).
5. Odstąpienie może mieć miejsce także po opublikowaniu artykułu w czasopiśmie – w takim przypadku wydawca zamieszcza na stronie internetowej czasopisma korektę z informacją o przyczynie usunięcia artykułu.
6. Zgłaszający artykuł ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli uzna, że usługi wydawnicze wykonane zostały niewłaściwe, lub niezgodnie z jego intencją. Reklamacje składane są pisemnie, oraz rozpatrywane w terminie do 30 dni.
7. Świadczona usługa wydawnicza odbywa się drogą elektroniczną i umowa zawierana jest w momencie zgłoszenia artykułu do opublikowania, natomiast zakończenie umowy następuje w momencie zamieszczenia artykułu na stronie internetowej czasopisma.
8. Dane osobowe są poufne i nie będą wykorzystywane w innych celach poza niezbędnymi, związanymi z realizacją transakcji internetowej. Dane o transakcji przesyłane są szyfrowanym połączeniem bezpośrednio do centrum autoryzacji kart kredytowych.
9. Rozliczenia transakcji kartowych oraz e-przelewów przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Przelewy24 – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

Jak dokonać płatności elektronicznej Przelewy24?
1. Wybierz ikonkę „Payment”.
2. Naciśnij „Pay now” (Zapłać), następnie ikonę „Przelewy24” oraz potwierdź zamówienie klikając „Proceed with payment” – zostaniesz przekierowany do strony Przelewy24.pl
3. Wybierz nazwę banku lub rodzaj karty płatniczej w celu dokonania płatności.
4. Zostaniesz przekierowany do swojego banku, gdzie musisz się zalogować używając swoich danych.
5. Po zalogowaniu zobaczysz gotowy przelew za należność.
6. Po zakończeniu operacji system wysyła status transakcji.
7. Kliknij ikonę „Powrót do sklepu” – zostaniesz przekierowany do Editorial System.

Regulamin płatności
1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
2. Koszty związane z obsługą płatności internetowych w całości pokrywa wydawca czasopisma.
3. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych.
4. Po realizacji zapłaty automatycznie wysyłane są informacje na podanego w zgłoszeniu e-maila. Informacja zawiera unikalny numer transakcji, ułatwiający jej wyszukanie w razie pytań lub wątpliwości.
5. W przypadku braku zamieszczenia artykułu w wyznaczonym terminie pomimo dokonanej opłaty, Redakcja uwzględnia reklamacje polegające na uzgodnieniu innego terminu opublikowania artykułu lub zwróceniu poniesionej opłaty.
6. Państwa dane osobowe są poufne i nie będą wykorzystywane w innych celach poza niezbędnymi, związanymi z realizacją transakcji internetowej.
7. Bezpieczeństwo transakcji – dane o transakcji przesyłane są szyfrowanym połączeniem bezpośrednio do centrum autoryzacji kart kredytowych. Nie może ich więc "podejrzeć" nikt niepowołany. Nie mają do nich dostępu tak pracownicy Przelewy24, jak i serwisu internetowego, za którego usługę lub towar dokonywana jest płatność. Centrum autoryzacji kart płatniczych wydaje jedynie potwierdzenie, że zadeklarowana płatność może być dokonana. Serwis internetowy otrzymuje tę informację za pośrednictwem Przelewy24.
8. W serwisie Przelewy24 można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi:
• VISA
• MasterCard / Euro Card
• Diners Club International
• JCB
9. Usługa transakcji polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w serwisie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, ani innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty.
10. Atuty płatności przelewem transferowym:
• szybkość – przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku,
• oszczędność – przelewy transferowe to bezprowizyjny dla klienta kanał płatności,
• pewność – transakcje są w pełni zabezpieczone.
 
Journals System - logo
Scroll to top