Open Access
 
Czasopismo Advances in Science and Technology Research Journal jest wydawane w modelu Open Access.
Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są powszechnie dostępne i można je kopiować, rozpowszechniać, lub wykorzystać w dowolnym celu, pod warunkiem podania prawidłowego cytowania oryginalnego źródła.