PL EN
Patronaty
 
Patronat naukowy
Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie
Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2
20-080 Lublin

Patronat merytoryczny
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa