PL EN
ANGULAR POSITIONING ACCURACY OF ROTARY TABLE AND REPEATABILITY OF FIVE-AXIS MACHINING CENTRE DMU 65 MONOBLOCK
 
More details
Hide details
1
Department of Production Engineering, Mechanical Engineering Faculty, Lublin University of Technology, Nadbystrzycka Str. 36, 20-618 Lublin, Poland
 
2
The State School of Higher Education in Chelm, Institute of Technical Sciences and Aviation, 22-100 Chelm, Center for the Study of Engineering, Depułtycze Królewskie 55
 
 
Publication date: 2015-11-27
 
 
Adv. Sci. Technol. Res. J. 2015; 9(28):89-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study aims to evaluate angular positioning accuracy and repeatability of DMU 65 monoBLOCK numerically controlled machine tool. The measurements were carried out with XL-80 Laser Interferometer with XR20-W attachment. The measurements were conducted according to the standard PN-ISO230-2. Test methodology and measurement results analysis are presented in a form of figures and tables. The final part presents conclusions from the analysis.
 
REFERENCES (15)
1.
Bringmann B.: Improving geometric calibration methods for multi-axes machining centers by examining error interdependencies effects. Fortschritt-Berichte VDI, 2/664, Dusseldorf 2007.
 
2.
Bringmann B., Knapp W.: Model-based ‘Chase-the-Ball’ calibration of a 5-Axes machining center. Annals of the CIRP 55(1), 2006, 531–534.
 
3.
Honczarenko J., Kwaśniewicz J.: Nowe systemy pomiarowe do sprawdzania dokładności obrabiarek CNC. Mechanik, 12, 2008, 1012-1016.
 
4.
Jastrzębski R., Krajewski G.: Metody diagnostyki błędów precyzyjnych stołów obrotowych w obrabiarkach CNC. XIV Krajowa i V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, 11-14 września, Pułtusk 2011.
 
5.
Józwik J., Kuric I., Sága M., Lonkwic P.: Diagnostics of CNC machine tools in manufacturing process with laser interferometer technology. Manufacturing Technology, 14(1), 2014, 23–30.
 
6.
Józwik J., Kuric I., Grozav S., Ceclan V. (): Calibration of 5 axis CNC machine tool with 3D quickSET measurement system. Academic Journal of Manufacturing Engineering, 12 (1), 2014.
 
7.
Józwik, J., Krajewski, G., Jacniacka, E., Pieśko, P., Włodarczyk, M.: Prognozowanie dokładności obrabiarki CNC na podstawie szeregu czasowego. Cz. 1. Wybrane urządzenia diagnostyczne obrabiarek CNC. 10th International Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing“ Published by Scientific and Technical Society at the University of Zilina, 4-6 May, Slovakia 2009.
 
8.
Józwik J., Krajewski G., Jacniacka E., Pieśko P., Włodarczyk M.: Prognozowanie dokładności obrabiarki CNC na podstawie szeregu czasowego. cz. 2. Prognozowanie odchyłki okrągłości i prostopadłości osi obrabiarki CNC. 10th International Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing“. Published by Scientific and Technical Society at the University of Zilina, 4-6 May, Slovakia 2009.
 
9.
Józwik J., Krajewski G., Pieśko P.: Evaluation of QC10 Ballbar diagnostics method for CNC machine. Eksploatacja i Niezawodność, No. 1, 2010.
 
10.
Józwik J., Kuric I. Semotiuk L.: Laser interferometer diagnostics of CNC machine tools. Communications, 3A, 2014, 167–173.
 
11.
Miko E., Maj P.: Badanie dokładności pozycjonowania pionowego centrum obróbkowego. PAK, 56(1), 2012, 63–65.
 
12.
PN-ISO 230-2:2001 Warunki badania centrów obróbkowych, Część 2: Dokładność i powtarzalność pozycjonowania w osiach liniowych i obrotowych.
 
13.
Szafarczyk M., Chrzanowski J.: Nowa koncepcja sprawdzania dokładności maszyn NC. In: Automation, „Automatyzacja-Nowości i Perspektywy”, Warszawa 2005, 405–413.
 
14.
Weikert S, Knapp W.: R-test: A new device for accuracy measurements on five axis machine tools. Annals of the CIRP, 53(1), 2004, 429–432.
 
15.
Woźniak A., Byszewski M., Jankowski M., Krajewski G.: Spatial characteristics of the triggering force of touch probes for CNC machine tools. In: 2nd International Conference on Virtual Machining Process Technology, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, May 13-17, 2013.
 
Journals System - logo
Scroll to top