Recenzent
Szczegółowa specyfikacja funkcji dostępnych w części Recenzenta

możliwość szybkiego przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia do recenzji poprzez linki dostępne w mailu z zaproszeniem
możliwość przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia do recenzji po zalogowaniu w systemie
możliwość podglądu pracy do zrecenzowania po zaakceptowaniu zaproszenia
w zależności od konfiguracji recenzowanie odbywa się zgodnie z zasadą wzajemnej anonimowości Recenzentów i Autorów (tzw. double-blind) lub bez zasady wzajemnej anonimowości (tzw. double-open)
możliwość określenia dowolnego formularza recenzji charakterystycznego dla danego czasopisma
możliwość zróżnicowania formularza w zależności od typu recenzowanej pracy
możliwość określenia wag pytań formularza recenzji do wyliczania punktacji prac
możliwość dołączenia umowy na zrecenzowanie pracy
możliwość wysłania recenzji przez osobę, która nie ma konta w systemie
możliwość wyboru dla konkretnego Recenzenta osobnego uproszczonego formularza recenzji
automatyczne zapamiętywanie wypełnionych pól formularza recenzji
stałe elementy recenzji: poufne informacje do Redakcji, Recenzja (cześć ogólna i opcjonalna część szczegółowa) oraz wniosek Recenzenta – wybór jednego z czterech:
1. zaakceptować,
2. zaakceptować po uwzględnieniu poprawek,
3. ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek,
4. odrzucić.
podczas odrzucenia zaproszenia do recenzji, możliwość podania powodu odrzucenia oraz zasugerowania innych Recenzentów
podgląd zaproszeń oczekujących
podgląd prac oczekujących na recenzję
podgląd wysłanych recenzji
podgląd zaproszeń bez odpowiedzi
podgląd prac niezrecenzowanych w terminie
podgląd odrzuconych zaproszeń do recenzji
historia wiadomości/powiadomień mailowych przesłanych do Recenzenta


Powiadomienia mailowe wysyłane do Recenzenta:

zaproszenie do recenzji pracy
podziękowanie za przyjęcie zaproszenia do recenzji
podziękowanie za wysłanie recenzji
podziękowanie Recenzentowi w przypadku gdy Redakcja wydała decyzję i nie oczekuje już na recenzję
powiadomienie o anulowaniu recenzji
przypomnienie o zaproszeniu do recenzji
przypomnienie o zbliżającym się terminie odesłania recenzji
przedłużenie terminu akceptacji zaproszenia / odesłania recenzji
Masz pytania?
Chciałbyś wypróbować system za darmo?
Skontaktuj się z nami.
kontakt@editorialsystem.com
+48 501 109 448
Editorial System jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Pozwala na szybkie wysyłanie prac i ich kompleksowe przetwarzanie przez Redakcję. W systemie zastosowano szereg przydatnych rozwiązań, niespotykanych w tego typu narzędziach.
Prof. Maciej Banach
Archives of Medical Science
(IF = 2.807)
Copyright © 2006-2021 Bentus. All rights reserved.