PL EN
COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSPORT ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF WATER TRAMS IN GDAŃSK, BYDGOSZCZ AND KRAKÓW
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
 
 
Publication date: 2016-03-01
 
 
Adv. Sci. Technol. Res. J. 2016; 10(29):116-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this work is to identify and juxtapose solutions implemented in transport provided by water trams for the following cities: Gdańsk, Bydgoszcz and Kraków. As a result of the conducted analysis of transport factors, the degree of conformity of project objectives to the actual role of the water tram has been determined. It was found that the Kraków Water Tram (also known as Cracow Water Tram) is characterized by the greatest degree of conformity with project objectives. The solutions adopted in the project can be used to develop organizational and functional standards for this type of transport in Poland, since the lack of system solutions and little experience in implementation of water trams resulted in different organizational and technical approaches in their functioning.
 
REFERENCES (22)
1.
Winter J., Kulczyk J. Śródlądowy transport wodny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003.
 
2.
Miszewska-Urbańska E., Apollo M. Analiza porównawcza funkcjonowania i organizacji przewozów tramwajami wodnymi dla Gdańska, Bydgoszczy i Krakowa. Streszczenie na konferencje INFO-TRANS’2015, niepublik.
 
3.
Agencja J&J Jowita Zielinkiewicz, Fundusze UE 2007–2013 [access: 28.01.2014] http://www.agencjajj.pl/index.....
 
4.
Polska Agencja Turystyczna, Lista projektów. [access: 20.01.014], http://www.pot.gov.pl/dzialani....
 
5.
Urząd Miejski w Gdańsku, Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. [access: 27.01.2014], http://www.gdansk.pl/nasze-mia....
 
6.
Miszewska-Urbańska E. Rola nowego tramwaju wodnego w Gdańsku. Czasopismo Logistyka, 3, 2014, 4438–4446.
 
7.
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej w Krakowie. [access: 30.08.2015], http://www.zis.krakow.pl/.
 
8.
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Encyklopedia Bydgoszczy, tom 1. Bydgoszcz 2011.
 
9.
Winfield Scott, Bydgoski Węzeł Wodny, [access: 28.08.2015], http://www.info24.org.pl/.
 
10.
Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (In Water), [access: 30.07.2015], http://web.archive.org/web/200... 024542/; http://www.bydgoszcz.pl/binary....
 
11.
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy, Uchwały nr XIII/170/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2011 roku, [access: 15.07.2015], http://bip.um.bydgoszcz.pl/.
 
12.
Bydgoski Tramwaj Wodny, Mapa trasy, [access: 18.07.2015], http://tramwajwodny.byd.pl/akt....
 
13.
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, O ZTM, [access: 15.07.2015], http://www.ztm.gda.pl/.
 
14.
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Tramwaj wodny, [dostęp 05.02.2014], http://www.ztm.gda.pl/.
 
15.
Zarząd Infrastruktury Sportowej, O nas, [access: 10.08.2015], http://www.zis.krakow.pl/.
 
16.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Historia powstania, [access: 10.08.2015], http://zdmikp.bydgoszcz.pl/.
 
17.
Główczyński S., Gronowski F., Żegluga Śródlą-dowa. Ekonomika, eksploatacja, organizacja. WKiŁ, Warszawa 1979.
 
18.
Żylicz A., Statki śródlądowe. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.
 
19.
Miszewska-Urbańska E., Opracowanie własne.
 
20.
Bydgoski Tramwaj Wodny, Galeria, [access: 18.07.2015], http://tramwajwodny.byd.pl/akt....
 
21.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Bydgoski Tramwaj Wodny, [access: 10.08.2015], http://zdmikp.bydgoszcz.pl/.
 
22.
Infoship.pl, Kraków: tramwaj wodny wraca w maju, [access: 18.07.2015], http://infoship.pl/krakow-tram...;.
 
Journals System - logo
Scroll to top