PL EN
ANALYSIS OF THE INCREASE OF CONSTRUCTION COSTS IN URBAN REGENERATION PROJECTS
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Narutowicza 11/12 Str., 80-233 Gdansk, Poland
 
 
Publication date: 2015-11-27
 
 
Adv. Sci. Technol. Res. J. 2015; 9(28):68-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this paper is the analysis and evaluation of the reasons for construction costs increases in urban regeneration projects. The analysis considers major refurbishments of real estates’, as well as heavy repair and modernization of the road system. For the period mentioned, the costs from works and expenditure schedules were compared with the costs of additional works, which shows the percentage cost increase in relation to initial project budget assumptions of the case study. The analysis revealed that due to difficulties in assessing technical state of inhabited buildings, the investor and potential contractor should pay special attention to the character of issues presented in this paper, taking into account an increased risk of their occurrence.
 
REFERENCES (6)
1.
Apollo M.: Wpływ czynników społecznych i ekonomiczno-gospodarczych na skuteczność procesów rewitalizacji urbanistycznej. W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 4. Monografia. Gdańsk 2013.
 
2.
Apollo M., Miszewska-Urbańska E., Wiśniewski R.: Problemy własnościowe nieruchomości na terenach rewitalizowanych. W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Tom V. Organizacja gospodarowania przestrzenią. Monografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2014.
 
3.
Letnica wczoraj i dziś. Broszura wydana przez Urząd Miasta Gdańsk. Gdańsk 2012.
 
4.
Leśniak A., Plebankiewicz E., Zima K.: Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych. Czasopismo Techniczne, nr 3-B, 2012.
 
5.
Studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”, Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. Gdańsk, 2009.
 
6.
Uchwała Nr XXIII/445/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012–2040.
 
Journals System - logo
Scroll to top