Wydawca
 
Wydawca:
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin

Współwydawca:
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin

Współwydawca:
Wydawnictwo Naukowe
ul. Lazurowa 26/1
20-781 Lublin