THE IMPACT OF THE ELEVATOR GUIDES CONTAMINATION ON THE BRAKING PROCESS DELAY FOR SELECTED PROGRESSIVE GEARS
Rafał Longwic 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Technology, Department of Automotive Vehicles, Nadbystrzycka Street 36, 20-618 Lublin, Poland
Data publikacji: 01-06-2017
 
Adv. Sci. Technol. Res. J. 2017; 11(2):1–7
DZIEDZINY:
 
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Kamil Szydło   
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36, 20-950 Lublin, Poland