Possibilities of Belzona Adhesive Joints Application for Austenitic Steel Used in Ship Constructions
Wojciech Jurczak 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
Data publikacji: 05-12-2017
 
Adv. Sci. Technol. Res. J. 2017; 11(4):134–140
DZIEDZINY:
 
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Wojciech Jurczak   
Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Polish Naval Academy, inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Poland